ابرخازن های انعطاف پذیر و قابل پوشیدن

امروزه، گوشی های هوشمند و ابزارهای قابل حمل دیگر به جزئی از زندگی انسان ها تبدیل شده اند. عموم جامعه به سرعت پیشرفت در تکنولوژی موبایل از چند دهه ی اخیر عادت کرده اند. برای مثال، کارهایی که شما امروز می توانید با گوشی موبایلی که در جیبتان می گذارید انجام دهید، چند دهه ی پیش با کامپیوترهای حجیم نمی توانستند انجام دهند.

ادامه مطلب

بایندر (چسب) باتری لیتیوم-یون – انواع و اهمیت آن در عملکرد باتری

در بین تمام اجزای باتری، بایندر علیرغم استفاده کم، نقش کلیدی در تعیین آماده سازی الکترودها و بهبود عملکرد باتری دارد. عملکرد اصلی بایندر پیوند ماده فعال، افزودنی رسانا و جمع کننده جریان با هم و ایجاد کانال های الکترونی و یونی برای بهبود سینتیک واکنش الکتروشیمیایی است.

ادامه مطلب

سپراتور (جداکننده) باتری، ابرخازن – انواع و اهمیت آن در عملکرد باتری

اجزا اصلی باتری شامل آند، کاتد ،الکترولیت و جدا کننده باتری است (شکل 1). این جداکننده‌ها نقش مهمی در  عملکرد باتری دارند، به عنوان مثال میزان خود تخلیه شوندگی ((self-discharge و پایداری شیمیایی باتری به میزان زیادی به نوع جداکننده استفاده شده در باتری بستگی دارد

ادامه مطلب

راه های افزایش ظرفیت ابرخازن ها

ظرفیت یک ابرخازن یعنی قابلیت بهتر ذخیره سازی بار الکتریکی به منظور افزایش مقدار ظرفیت ویژه (یا میزان ذخیره بار) در ابرخازن، مواد فعال الکترودی نقش بسزایی دارند و باید رفتار الکتروشیمیایی خوبی از خود نشان دهند.

ادامه مطلب