بایندر (چسب) باتری لیتیوم-یون – انواع و اهمیت آن در عملکرد باتری

در بین تمام اجزای باتری، بایندر علیرغم استفاده کم، نقش کلیدی در تعیین آماده سازی الکترودها و بهبود عملکرد باتری دارد. عملکرد اصلی بایندر پیوند ماده فعال، افزودنی رسانا و جمع کننده جریان با هم و ایجاد کانال های الکترونی و یونی برای بهبود سینتیک واکنش الکتروشیمیایی است.

ادامه مطلب

سپراتور (جداکننده) باتری، ابرخازن – انواع و اهمیت آن در عملکرد باتری

اجزا اصلی باتری شامل آند، کاتد ،الکترولیت و جدا کننده باتری است (شکل 1). این جداکننده‌ها نقش مهمی در  عملکرد باتری دارند، به عنوان مثال میزان خود تخلیه شوندگی ((self-discharge و پایداری شیمیایی باتری به میزان زیادی به نوع جداکننده استفاده شده در باتری بستگی دارد

ادامه مطلب

باتری ها

باتري يك سيستم الكتروشيميايي است كه انرژي الكتريكي را به صورت انرژي شيميايي در ساختار مواد الكتروفعال ذخيره كرده و در موقع مصرف آن را به صورت انرژي الكتريكي در اختيار مصرف كننده قرار مي دهد.

ادامه مطلب