ابرخازن, الکتروشیمی

ابرخازن های انعطاف پذیر و قابل پوشیدن

شکل 1: روند مینیاتوری شدن در الکترونیک نیمه هادی در مقایسه با باتری

ابرخازن­های انعطاف پذیر

شکل 2- یک نگاه اجمالی به انواع مختلف ابرخازن های حالت جامد انعطاف پذیر بر پایه نانو مواد کربنی با ساختارهای مختلف: (الف-پ) ابرخازن بر پایه گرافن با ساختار مسطح؛ (ت) ابرخازن بسیار نازک بر پایه گرافن؛ (ث، ج) ابرخازن بر پایه CNT/گرافن؛ (چ) ابرخازن فایبر قابل پوشیدن؛ (ح) ابرخازن فایبر قابل کشش؛ (خ) وسیله تبدیل و ذخیره انرژی در یک سیم؛ (د) ابرخازن شفاف و قابل کشش بر پایه گرافن؛ (ذ) ابرخازن فشردنی بر پایه گرافن سه بعدی؛ (ر) میکرو ابرخازن با ساختار in-plane.
شکل 3- طرح کلی یک ابرخازن حالت جامد.

ابرخازن های انعطاف پذیر با استفاده از زیرلایه های پلاستیکی

ابرخازن های بر پایه کاغذ

ابرخازن های بر پایه بافت کربن

ابرخازن از نوع پارچه ­ای

ابرخازن های فایبر

شکل 4- (الف) ابرخازن دو الکترودی 2D در حالت شارژ شده و مدار معادل ن نشان داده شده است. سه نوع پیکربندی فایبر ابرخازن: (ب) دو فایبر موازی؛ (پ) دو فایبر تا خورده؛ (ت) فایبر هم محور.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *