سپراتور (جداکننده) باتری، ابرخازن – انواع و اهمیت آن در عملکرد باتری

اجزا اصلی باتری شامل آند، کاتد ،الکترولیت و جدا کننده باتری است (شکل 1). این جداکننده‌ها نقش مهمی در  عملکرد باتری دارند، به عنوان مثال میزان خود تخلیه شوندگی ((self-discharge و پایداری شیمیایی باتری به میزان زیادی به نوع جداکننده استفاده شده در باتری بستگی دارد

ادامه مطلب

راه های افزایش ظرفیت ابرخازن ها

ظرفیت یک ابرخازن یعنی قابلیت بهتر ذخیره سازی بار الکتریکی به منظور افزایش مقدار ظرفیت ویژه (یا میزان ذخیره بار) در ابرخازن، مواد فعال الکترودی نقش بسزایی دارند و باید رفتار الکتروشیمیایی خوبی از خود نشان دهند.

ادامه مطلب

باتری ها

باتري يك سيستم الكتروشيميايي است كه انرژي الكتريكي را به صورت انرژي شيميايي در ساختار مواد الكتروفعال ذخيره كرده و در موقع مصرف آن را به صورت انرژي الكتريكي در اختيار مصرف كننده قرار مي دهد.

ادامه مطلب

ابرخازن

ابرخازن‌ها، نوعی فنّاوری ذخیره انرژی مناسب را به نمایش می‌گذارند که هم اکنون در سیستمهای بازتولید کننده ترمز، تثبیت‌کننده‌های ولتاژ، اتوبوس‌های هیبریدی و ابزارهای هیبریدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب